دانلود اپ اندرویدی.

دفاتر و شعب موسسه


دفاتر و شعب موسسه

نشانی:

خوزستان، بندر امام خمینی، فاز۳، بلوار مولوی، چهار راه اندیشه

تلفن:
  ۰۶۱-۵۲۲۲-۱۱۲۳

موبایل:
  ۰۹۹۰-۹۳۵-۱۰۰۲

پست الکترونیکی:
  info@armantaraz.ir  

نشانی:

اهواز کیان آباد بین خیابان ۶ و ۷ شرقی مجتمع آفتاب طبقه ۶ واحد ۱۶

تلفن:
  ------------

موبایل:
  ۰۹۱۶-۸۰۸-۰۲۷۵

پست الکترونیکی:
  ahz.info@armantaraz.ir  

نشانی:

بندر ماهشهر،ناحیه صنعتی، خیابان فرهنگسرا، مجتمع تندیس۱۴، طبقه۲، واحد۵

تلفن:
  ۰۶۱-۵۲۳۷-۹۴۹۰

موبایل:
  ۰۹۱۶-۵۸۰-۰۰۱۵

پست الکترونیکی:
  mah.info@armantaraz.ir  

نشانی:

بندر ماهشهر، ناحیه صنعتی، خیابان فرهنگسرا، مجتمع صفا، طبقه 2، واحد 5

تلفن:
  061-5237-9397

موبایل:
  0991-353-3004

پست الکترونیکی:
  academy@armantaraz.ir  

نشانی:

اهواز کیان آباد بین خیابان ۶ و ۷ شرقی مجتمع آفتاب طبقه ۶ واحد ۱۶

تلفن:
  ------------

موبایل:
  0991-624-8200

پست الکترونیکی:
  academy.ahz@armantaraz.ir