دانلود اپ اندرویدی.

تیم ما


اعضای تیم موسسه آرمان تراز سپهر

آقای مهدی بوستانی مدیر عامل

مهدی بوستانی

مدیرعامل
سید مجتبی حسینی مشاوره حقوقی موسسه آرمان تراز سپهر

سید مجتبی حسینی

مشاور حقوقی
سید ماجد حسینی مسئول پشتیبانی و امور اجرایی موسسه آرمان تراز سپهر

سید ماجد حسینی

مسئول پشتیبانی و امور اجرایی
بهرام بوستانی مسئول امور مالیاتی

بهرام بوستانی

مسئول امور مالیاتی
ایران نعمتی سرپرست آموزشگاه

ایران نعمتی

سرپرست آموزشگاه
سید محمد صالح صالحی نژاد سرپپرست شعبه اهواز

سید محمدصالح صالحی نژاد

سرپرست شعبه اهواز
علی خداجو مسئول بخش برنامه نویسی

علی خداجو

برنامه نویس
کامران جلیلیان مسئول شبکه

کامران جلیلیان

مسئول شبکه