×
صفحه اصلی
مشاوره
گالری تصاویر
اخبار
قوانین

آزمون کمک حسابدار - فصل چهارم

صفحه اصلی » دوره های آموزشی » آزمون کمک حسابدار - فصل چهارم
هزینه آزمون : رایگان
اطلاعات آزمون

مدت آزمون 10 دقیقه

سوالات 22

سطح آسان

توضیحات

آزمون کمک حسابدار - فصل چهارم

مدت آزمون : 10 دقیقه

حد نصاب قبولی : 70 %

گروه : فنی و حرفه ای - کمک حسابدار

سطح : آسان

مشاوره