دانلود اپ اندرویدی.

اخبار

Image

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال 1400

1400/01/24

در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی ک

ادامه ...
Image

تصویب نامه هیئت وزیران

1399/01/20

تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی

ادامه ...