×
صفحه اصلی
مشاوره
گالری تصاویر
اخبار
قوانین

کمک حسابدار

27,648,000 ریال
پیش پرداخت 10,000,000 ریال
اطلاعات دوره

مدت دوره 24 ساعت

ظرفیت کلاس 12 نفر

وضعیت در حال ثبت نام

شرکت در دوره
سایر اطلاعات
گروه دوره : دوره های فنی و حرفه ای
محل برگزاری : آموزشگاه بندر ماهشهر
شروع دوره : اعلام خواهد شد
روز برگزاری دوره : اعلام خواهد شد
ساعت برگزاری دوره : اعلام خواهد شد
کلمات کلیدی #کمک_حسابدار
مدرس دوره

مریم برمکی

درباره مدرس

مدرس و مربی فنی و حرفه ای

سرفصل های این دوره

بکارگیري مفاهیم حسابداری
ثبت رویداد هاي مالی
مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی
ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداري
تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهاي مالی اساسی موسسات خدماتی
اصلاحات و بستن حسابهاي دائم وموقت 
حسابداري در موسسات بازرگانی
کارپردازي در موسسات
بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه
تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه 
بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداری

پیش نیازهای این دوره :

ندارد

شرح دوره

انتظار میرود فراگیر بعد از گذراندن دوره، ضمن شناخت مفاهیم اولیه حسابداري توانایی انجام امور ساده در رابطه
با شغل حسابداري از جمله توانایی کنترل محاسبات، جمع آوري اسناد و مدارك اولیه و مثبته، شناسایی مدارك مورد
نیاز جهت ثبت رویدادهاي مالی، تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی عادي و ساده ، تهیه گزارش هاي مقدماتی درون
سازمانی مورد نیاز واحد حسابداري و غیره را داشته باشد.

این دوره به صورت حضوری در آموزشگاه آرمان تراز سپهر برگزار خواهد شد
بعد از پایان دوره مدرک معتبر و بین المللی فنی و حرفه ای به دانش پذیران  اعطا خواهد شد

دوره مناسب چه افرادیست

تمامی علاقمندان

مشاوره